17-6-2020 | 19:30 uur | Ds. R.A. Schipper

Muziek + Mededelingen
Welkom
Psalm 19
Bijbellezing
– Handelingen 17: 1-5A (t/m het woord ‘teweegbrachten’)
– 1 Tessalonicenzen 1:1-10
Overdenking over 1 Tess 1:5A
Gebed
Bespreekpunten
Lied Opwekking 343 Heilige Geest van God
Slot-dia