Ds. R.A. Schipper | 27 maart | 13:30 uur

Votum en zegen
Zang: GK 237: 1 en 3 God enkel licht
Gebed om vergeving
Zang: GK 237: 4 Ja amen ja
Bijbellezing: Marcus 14: 17-31
Zang: GK/Ps 80: 1 en 10
Preek Marcus 14:27-28
Zang: Opw 614 Zie hoe Jezus daar loopt
Collecte
 
Viering Avondmaal
• Welkom gasten
• Avondmaalsformulier 5 (pg704)
• Gebed
• 9u30 Zang: Opw 737 U nodigt mij aan tafel
• 13u30 Zang: GK 184: 1 en 2 Heer, wij komen vol verlangen
• Apostolische Geloofsbelijdenis
• Zang: GK/Ps 79: 5
 
• Klaarzetten
• Organist speelt tijdens klaarzetten en nodigen
• Nodigen
• Opwekkingswoorden
• 1e kring: Brood & wijn
• Organist speelt tijdens wisseling
• 2e kring Brood & wijn
• Evt 3e kring
• Gebed (zie formulier p707)
• Laatste kring terug nr plaats
 
Zang: Sela, Leer mij o Heer uw lijden .. alle verzen (= oude liedboek nr 177)
Zegen