Ds. R.A. Schipper| 27 november | 09:00 uur

Afkondigingen
Advent-moment: kaars + tekst + lied ‘Licht’

Votum
Zang: GK 232: 1 en 2 Op bergen en in dalen
Gebed
Verslag Java-reis
Bijbellezing: 1 Joh 4: 11-21
Zang: GK/Ps 42: 1
Kahoot-moment
Zang: GK 42A Als een hert dat verlangt nr water (2 x)
Preek 1 Joh 4:18A = ‘De liefde laat t/m angst veronderstelt straf’
Zang: Opw 630 Op elk moment van mijn leven
Interview kinderen
Zang: Opw 407 Hoe groot zijt gij >> Met refrein in het Indonesisch??
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis
Zang: Eens zal op de grote morgen … (o.a.Joh de Heer 199. ‘Alle rassen en kleuren’ ..)
Zegen

Uitslag logo Sama-sama

Kinderkring: 1/2 en 3/4
Basiskring: 8