Ds. R.A. Schipper

Proefzondag; 30 personen in de kerk.
 
Welkom
Votum en zegen
Opwekking 715 Wat hou ik (Ps 84)
Gebed
Bijbellezingen:
1 Tessalonicenzen 1:1-10
1 Tessalonicenzen 2:17-20
Preek
Orgelmuziek: Samen in de naam van Jezus
Apostolische Geloofsbelijdenis
Gebed + Onze Vader
LB 416 Ga met God
Zegen
Orgelspel
Collecte bij uitgang