Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 27 september

Welkom en introductie op de dienst
Samenspraak begin van de dienst
Lied: Opw. 136 “Abba, Vader”
Wet verkort
Lied: GK 119: 64 “een smekeling, zo kom ik tot uw troon”
Gebed
Lezen: Ef. 6,10-20 NBV
Kindermoment
Lied: Opw. 807 “God van Licht”
Preek over Ef. 6,18 HSV
Lied: Opw. 832 “Jezus Overwinnaar”
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Lied: Opw. 798 “wij zijn het volk van God”
Zegenbede voor wie uitschakelt
 
Viering Heilig Avondmaal
– Praktische uitleg
– Lezen: Ef. 1,3-14 NBV
– Samen hardop uitspreken: Ef. 3,15-19 BGT
– Gebed
– Opwekking
– Nodigen door de ouderlingen en vormen 1e kring
– Viering 1e kring
– Teruglopen 1e kring, nodigen door de ouderlingen en vormen 2e kring
– Viering 2e kring
– Teruglopen 2e kring
– Afrondende woorden
Slotzegen en door gemeente gesproken amen