Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 4 oktober

Welkom en introductie op de dienst
Samenspraak begin van de dienst
Lied: Sela “glorie heeft een naam”
Gebed
Kindervertelling
Lied: “vertrouw maar op God”
Lezen: Psalm 33
Preek over Psalm 33,20-22
Lied: Opw. 780 “ik zie uit naar de Heer”
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Lied: Opw. 123 “groot is uw trouw, o Heer”
Zegenbede voor wie uitschakelt
 
Viering Heilig Avondmaal
– Praktische uitleg
– Lied: GK 33: 8 “laat ons des Heren lof ontvouwen”
– Gebed
– Opwekking
– Nodigen door de ouderlingen
– Afrondende woorden
Slotzegen en door gemeente gesproken amen