Ds. R.A. Schipper | 9 maart 2022 | 19:30 uur

Votum
Zang: Opw 672 Heerser over alle dingen
Gebed
GK/Ps 99: 1, 3, 4, 6 met Antifoon (Marcant)
Bijbellezingen Habakuk 3: 1-7 en 16-19 (Astrid Groen)
Zang: Gez 34: 1, 2, 3 (oude geref kerkboek), Al zou de vijgenboom niet bloeien
Preek Hab 3:17-19
Zang: LB 910: 1, 2, 3, 4 Soms groet een licht v vreugde
Gebed voor de wereld
Zang: GK/Ps 2: 1 en 4
Gebed voor gewas&arbeid
Zang: Opw 407 O Heer mijn God
Aankondiging collecte
Lezen: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 13 (Astrid Groen)
Zang: Sela, Maranatha
Zegen