Ds. R.A. Schipper

Votum
GK 254: 1, 2, 3 Kom laat ons vrolijk ..
Lezing Wet, versie 4
GK/Ps 1: 1 en 2
Gebed + voorbedes
Lezing Prediker 9: 1-12 uit de NBV21 (!)
GK 244: 1, 2, 3, 4 Alle mensen moeten sterven
Meditatie over Prediker 9: 7-10 uit de Bijbel Gewone Taal
GK/Ps 90: 1 en 6

Viering Avondmaal
* welkom / gasten
* Formulier 5 (pg 704vv)
* Gebed
* Lezing Apost Geloofsbelijdenis
* Opw 70: 1 tm 4 Heer onze God hoe heerlijk ..

Tafel:
* Uitnodigen + Opwekking
* stilte
* viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
* Lezen: Romeinen 8: 18-21
* zingen: Sela Toekomst vol van hoop

Gaande viering
* LB 381: 1 t/m 6 Genadig Heer die al mijn zwakheid weet
* LB 130C Uit de diepten roep ik U
* Opw 706 Zie hoe Jezus lijdt

Dankzegging

Collecte
GK/Ps 150: 1 en 2
Zegen