Gerlof van der Heide

Thema: Eenheid

– Mededelingen
– Votum en groet
– Zingen: Sela – ‘Breng ons samen’
– Gebed
– Kindermoment
– Kinderlied: Opwekking 194 ‘U maakt ons één’
– Korte toelichting bij thema ‘Eenheid’
– Lezen: Efeziërs 4:1-16 (Willy Norg)
– Preek
– Zingen: GKB (2006) Gezang 119:1,2,5 ‘De kerk van alle tijden’
– Dankgebed en voorbeden
– Leefregel (Kolossenzen 3:12-17)
– Zingen: Sela – ‘Laat ons samen één zijn’
– Collecteaankondiging
– Zingen: Opwekking 167 ‘Samen in de naam van Jezus’
– Zegen