Ds. R.A. Schipper

Vooraf:
Filmpje 1: Pinksteren wat is dat eigenlijk
Filmpje 2: Denkstof – Jezus gaat undercover in jouw leven

 • GK 102A: 1 (Ja de Trooster is gekomen)


 • Votum en zegen
 • Gezang 102A: 4
 • Gebed
 • Lezen: Handeling 2: 1-4 en 14-24
 • Psalm 67: 2
 • Lezen: Johannes 16:1-11
 • Psalm 87: 1, 3, 5
 • Kindmoment
 • Gezang 64: 1 en 3 (Vrede zij u)
 • Preek over Joh 16: 8-11
 • Gezang 105: 1, 2, 3 (In vuur en vlam)
 • Lezen: Rom 12: 11- 17 (ouderling!)
 • Gezang 105: 5, 6, 7, 8, 9
 • “Zending” (collecte: Drenthe Mission = Braz + Venez + Gesloten gebied: E 24,- p.p! // div projecten)
 • Collecte
 • Gebed + voorbede
 • Opw 710 (Zegen mij // ‘regen op mij met uw geest’)
 • Zegen