Ds. R.A. Schipper

Votum
Zang: PvN 84 Wat hou ik van uw huis
Gebed
Kindmoment: wonderbare spijziging (Joh 6)
Zang: GK 234 Als je bidt zal Hij
Bijbellezingen: Johannes 6: 22-29 en 51-60 (Jaap Kalisvaart)
Zang: Sela Wie zal ons voeden
Preek
Zang: Opw 575 Jezus alleen
Gebed
Belijdenis: Heidelb Catechismus v+a 37 en 43
KEUZE: Opw 706 Zie hoe Jezus OF GK (2006!) 162: 1, 3, 4 ‘k Heb geloofd en daarom
Aankondiging collecte
Zang: GK/Ps 134: 3 Uit Sion dale
Zegen