Ds. R.A. Schipper

Voorlezer: Eva Dieters

Zang: Sela, Opgestaan

Votum
Zang: LB 632: 1 en 3 Dit is de dag (MELODIE: Lof zij de Heer ..)
Gebed
1e Bijbellezing : Mattheus 28:1-10
Zang: Weerklank 171 Geprezen zij de Heer
2e Bijbellezing: : Mattheus 28:11-15
Zang: GK/Ps 98: 1 en 4
Kindmoment (Corine Tuin)
Lied: ‘Wij vieren feest’
Preek
Zang: Sela, U zij de glorie (staand)
Gebed
Zang: Opw 795, Because He lives
Aankondiging collecte
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zang: GK 211: 3 U die als Heer der heerlijkheid
Zegen