Arnoud de Koning

Serie Abraham: de kunst van geloven
Deel 1: Roeping

Aanbidding van God

1. Openingsbelijdenis (=votum)
2. Groet
3. Lied: ‘Mijn toevlucht’, Sela
4. Gods wil voor ons leven ( Johannes 15:9-15)
5. Lied: Opwekking 797 ‘Breng ons samen ’
6. Gebed

Luisteren naar Gods Woord
7. Bijbellezing: Genesis 11:27 tot 12:9
8. Verkondiging
9. Opw. 687, ‘Heer wijs mij uw weg’

Danken van God
10. Gebed
11. Collecte
12. Lied: ‘Wat de toekomst brengen moge’, Liedboek 913

Uitzending door God
13. Zegen