Ds. R.A. Schipper

Mededelingen en welkom
**
Votum en zegen
LIED Opw 642 De rivier
Gebed
Introductie
Bijdrage jeugd adhv 3 stellingen
Bijbellezing: Marcus 9:42-48 + Lucas 12:4-9 + Openbaring 14:9-12
LIED Opw 832 Jezus Overwinnaar
Kindmoment
LIED Je hoeft niet bang te zijn
Preek
LIED Amazing Grace, deels Engels/Nederlands
Gebed
Collecte voor Woord&Daad
LIED Sela, Toekomst vol van hoop
Afsluitende tekst 1 Tim 2:2-4: Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
Zegen