Ds. R.A. Schipper

Welkom

· Pinksteren = feest vd Geest
· Geest v leven en bloei en geloof
· September: Start v seizoen: ‘wij met talrijke zegeningen gezegend’ = Efeziërs 1.
· Rode draad deze Pinksterdag: dank en verwondering


Votum en zegen
LIED GK/Ps 68: 8 O Koninkrijken zingt Gods lof
Wet = Geest-rijk leven: Galaten 5:22-26
LIED Opw 472 Blaas met de adem van uw Geest
Gebed
Bijbellezing: Handelingen 2:1-13 en Efeziërs 1:3-14
LIED GK/Ps 33: 1 en 8 (vs 8 over ‘genade komt v boven’)
Kindmoment (Rosanna)
LIED Elly&Rikkert, Door de kracht door de kracht vd Heilige Geest
Preek Efeziërs 1:13-14
LIED Opw 488 Heer ik kom tot U
Gebed
Collecte
LIED LB 675: 1 Geest v hierboven
Zegen