Ds. R.A. Schipper

Belijdenisdienst Kandelaarkerk


Welkom (door Sil)
Votum en zegen
Opwekking 815 Vul dit huis met uw glorie
Gebed (Manouk)
Bijbellezing: Marcus 9:14 – 27 (Vers 14-20 Linda; vers 21-27 Daniëlle)
Opw 717 Stil mijn ziel
Kindmoment (Jacobine en Leanne)
Opw 789 U leert mij lopen op het water
Preek Marcus 9:24B
LB 675:1 Geest van hierboven

Openbare Geloofsbelijdenis
* Jongeren op podium
* Formulier / vragen
* witte roos
* geknield: zegen met persoonlijke tekst
* gezamenlijke zegen
* toezingen: GK/Ps 134: 3

Gedicht (Geert Broeksema)
Opw 347 Ik geloof in God de Vader (staand)
Gebed
Aankondiging over feliciteren v catechisanten!
Collecte
Opw 832 Jezus overwinnaar
Zegen