Ds. R.A. Schipper | 3 april | 09:00 uur

Votum
Zang: GK/Ps 95: 1 en 3
Wet: ‘wet voor kinderen’
Zang: Opwekking 509 Zo lief had God de Vader ons
Doop Loïs Amare Werkman (dv Gert en Annet, met Nora)
– Doopformulier
– Gebed
– Doopvragen
– Zang na doop: XXYYZZ STAAND
– Doopkaart
– Aanspraak gemeente
– Gebed
Bijbellezingen: Marcus 13:1-27
Zang: GK/Ps 48:1 (loflied over imposante tempel + Jeruzalem, cf Mc 13)
Kindmoment
Lied: Elly & Rikkert, Waarom bleef u ..
Preek Marcus 13:13B ‘maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered’
Zang: GK 250: 1, 2, 3 God is getrouw
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: Opw 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Zegen