Ds. R.A. Schipper

 1. Opwekking 354 (Glorie aan God)
 2. Adventslied
 3. Votum en zegen
 4. Psalm 80: 1 en 8
 5. Schuldbelijdenis
 6. Genadeverkondiging
 7. Psalm 80:10
 8. Bijbellezing: Lucas 1: 26-38
 9. GK 78: 1 en 3 (Hoe zal ik U ontvangen)
 10. Kindermoment
 11. Lied ‘Wees niet bang Maria’
 12. Preek over Lucas 1:38
 13. LvK 126: 1, 2, 3 (Verwacht de komst des Heren)
 14. Wet/Nieuwe leven: Mattheüs 7: 7-12
 15. Psalm 25: 7
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. GK 78: 4 (Nog eenmaal zal Hij komen)
 19. ZegenKinderkring: groep 3