Ds. R.A. Schipper | 30 augustus | 16:30 uur

Welkom
Zang: Sela, Votum en zegen
Gebed
Kindmoment
Zang: Opwekking voor kinderen 149 Ja is ja
Doopformulier
Gebed
Zang: Opw 740 Jij kleine lieve
Doopvragen aan ouders
Doop: Lisa Feline Haan / Micha Woltjer / Sare Alina Schutte
Zang: Sela, Gods zegen voor jou
Aanspraak gemeente
Gebed
Uitleg Doopkaart + cadeau
Bijbellezing 1 Kronieken 16: 1-16 en 34-36
Preek
Zang: Psalm 105:5 God zal zijn waarheid
Apostolische geloofsbelijdenis
Gebed + Voorbeden
Zegen
Zang