Ds. A.G. Bruijn | 30 januari | 09:30 uur

Welkom en mededelingen

Votum en zegengroet

Zingen: LB 217: 1, 3 en 5 – De dag gaat open voor het woord des Heren

Wet

Zingen: GK17 Ps. 66: 3, 5 en 7 – Doe onze God uw loflied horen

Gebed

Lezen: Filippenzen 2: 5-11
Romeinen 12: 1-13

Zingen: LB 971: 1, 2 en 3 – Zing een nieuw lied voor God de Here

Kindmoment

Zingen: Opwekking kids 160 – Geven om een ander

Tekst: Romeinen 12: 1 en 2

Preek:

Zingen: GK17 Ps. 56: 4 – Ik heb, o God, geloften U gewijd

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 462 – Aan uw voeten Heer

Dankgebed

Collecte

Zingen: LB 791: 1, 3 en 4 – Liefde, eenmaal uitgesproken

Zegen