Ds. R. Prins | 30 oktober | 09:00 uur

Welkom
Votum
Groet
Psalm 34 : 1 en 2
Gods wil
Gebed
Lied OW 428 – Genade, zo oneindig groot
Bijbellezing Johannes 3, 14-18 (Willy Norg)
Kindmoment
Lied: Alzo lief had God de wereld
Tekst Numeri 21, 4-9
Verkondiging
Psalm 91 : 5 en 6
Viering avondmaal
Lied LB 624 – Christus, onze Heer, verrees
Gebed
Collecte
Lied: Maranatha (Sela)
Zegen

Kinderkring: groepen 5/6
Basiskringen 7 en 8