Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED GK/Ps 108: 1
Wet: in N.T.-bewoordingen
LIED GK 168 (:1,2,3,4) Vader vol van vrees en schaamte
Gebed
Bijbellezing: Rechters 16
LIED LB 130C Uit de diepten
Preek Rechters 16 (cf Rom 15:4 ‘alles wat vroeger is geschreven is er om ons te onderwijzen’)
LIED GK/Ps 71: 2, 6, 8 (m.n. vers 6 = Rechters 16)
Gebed
Collecte
LIED Opw 407 O Heer mijn God
Zegen