Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED GK 232: 1 en 2 Op bergen en in dalen
Gebed
Bijbellezing: 2 Korintiërs 1: 1-11
LIED GK/Psalm 91: 1 en 8
Kindmoment
LIED GK 239 ‘k Stel mijn vertrouwen CANON 2 groepen. Twee keer zingen
Preek 2 Korintiërs 1: 3-4
LIED LB 905: 1en 4 Wie zich door God alleen laat leiden
Gebed
Collecte
LEZING: Apostolische Geloofsbelijdenis
LIED Opw 136: 1, 2, 3 (vers 3 = engels) Abba Vader
Zegen