Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED LB 413: 1 en 2 Grote God wij loven U
Doopbediening
Mattias Frans Furda (z v Jurre & Joanne, met Emily)
Rinske Marit ten Klooster (d v Marcel & Rosanna, met Tessa)
· Formulier
· Gebed
· Doop
· LIED 9 uur: Sela, Wonderlijk
· Doopkaart/ cadeau
· Aanspraak gemeente
· Gebed
Bijbellezing: Handelingen 17: 16 – 34 (Astrid)
LIED In de hemel is de Heer (tekst van A v Zijl)
Preek Handelingen 17:25
LIED ‘Zegekroon’
Gebed
Collecte
Lezing: Belijdenis van Nicea (Astrid)
LIED GK/Ps 146: 1, 3, 5
Zegen