Ds. R.A. Schipper

Thema: De bijbel als reisgids

Vooraf: Opw 789 U leert mij lopen op het water
Votum en zegen
LB 868: 1 en 2 Lof zij de Heer
Intro thema
Gebed
Opw 689 Spreek o Heer door uw heilig Woord
Bijbellezing: Matteüs 5:1-10 (gelezen door Simon Kol)
Nieuwe Psalmberijming 33: 1 en 2 Juich voor de Heer om Hem te loven
Kindmoment (cie K&K)
GK/Ps 119A Uw woord is een lamp voor mijn voet
Preek Matt 5:1-2
Opw 807 God van licht (vw zinnen ‘In uw liefde reist U mee’ … ‘wees mijn gids’)
Gebed
Collecte
Opw 575 Jezus alleen (geloofsbelijdenis)
Zegen