Ld. Henk van der Zeijden

Afkondigingen
Votum
Zingen: Vul dit huis met uw glorie (opw 815)
Gebed
Lezen: Galaten 5: 13-26
Zingen: Welzalig de man die niet wandelt (opw 244 )
Bijbellezing: Kolossenzen 2
Zingen: Psalm 63: 1, 2
Preek over Kolossenzen 2: 6 en 7
Zingen: Jezus’ liefde voor mij (Sela)
Gebed
Collecte
Zingen: Dankt, dankt, nu allen God (LvdK 44: 1, 2 en 3
Zegen