Henk van der Zeijden | 31 december | 09:00 uur

Afkondigingen
Votum
Zingen: Groot is uw trouw, o Heer
Gebed
Moment van herdenken
Zingen: Psalm 138 1 en 4
Bijbellezing: Psalm 138
Preek Psalm 138:8
Zingen: Wij blijven geloven
Collecte
Zingen: Gezang 177: 1-4 Heer, U bent mijn leven
Zegen