Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Openb 1:7
HA mei 2015


 • Moment van stilte
 • Votum en zegen
 • Psalm 95: 2 en 3
 • Wet
 • Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
 • Gebed + voorbedes
 • Lezing: Openb 1:1-8
 • Psalm 99: 1 en 4
 • Meditatie Openb 1:7
 • LvK 444: 1, 2, 3 (Grote God wij loven U)
 • Viering Avondmaal met Avondmaalsformulier 4
  • Welkom / gasten
  • Lezen formulier
  • Gebed
  • GK 107: 1, 2, 3 (Ere zij aan God de Vader)
 • Tafel
  • Uitnodigen + Opwekking
  • Stilte
  • Viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
  • Lezen: Joh 19: 31-37
  • Zingen: GK 69 (U, heilig Godslam)
 • Gaande viering
  • Opw 706 (Zie hoe Jezus)
  • (kort) orgelspel
  • Psalm 23: 1, 2, 3
 • Dankzegging 2 (uit Formulier 2, pg 42)
 • Collecte
 • GK 107: 4
 • Zegen