Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED GK/Psalm 111: 1 en 4
Wet: volgens Exodus 20
LIED GK 237: 1, 3, 5 God enkel licht
Gebed
Bijbellezing: 1 Petrus 1:22 – 2:5
LIED LB 150A: 1, 2, 3, 4 Geprezen zij God gij engelenkoor
Kindmoment
Lied: Hij alleen
Preek 1 Petrus 2:2
LIED Opwekking 689 Spreek o Heer door uw heilig woord
Gebed
Collecte
LIED LB 838: 1 en 4 O Grote God die liefde zijt
Zegen