Ds. R.A. Schipper

Heilig Avondmaal

Votum
LB 273: 1, 2, 4 Looft God die zegent..
10 geboden en HA
– Lezing GK pg 687-688, paragrafen Uitnodiging + Bemoediging
GK/Ps 1: 1 en 2
Gebed + voorbedes
Lezing Exodus 25: 31-40 (9 uur … / 11 uur .. )
GK/Ps 43: 3 en 4 (over ‘zend mij uw licht’ + ‘opgericht voor God verschijnen’)
Meditatie
Sela De wind steekt op

Viering Avondmaal
* welkom / gasten
* Inleidende woorden: “3 richtingen” (vd 5): nr jezelf + terugkijken + om je heen
* Gebed
* GK 177: 1 en 2 Heer U bent mijn leven (vss 1+2 = belijdenis over Jezus’ werk)

Tafel:
* Uitnodigen + Opwekking
* stilte
* viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
* Lezen: Efeziërs 5: 7-14
* zingen: Nieuwe Psalmberijming 36: 2 Uw liefde raakt het hemelblauw

Gaande viering
* GK 243: 1, 2, 3, 4 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
* Opw 580 Jezus Hij kwam
* Opw 334 Heer Uw licht en uw liefde
Dankzegging 2 (uit Formulier 2, pg 698)

Collecte (met orgelspel)
GK/Ps 100: 1 en 2 (vers 1 = wandel in Zijn licht)
Zegen