Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED GK/Ps 92: 1, 2 en 7 (lied vd sabbat)
Gebed
Bijbellezing: 2 Korintiërs 1:1-11 en 2:14-17 ()
LIED GK/Ps 16A Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig
Kindmoment (Corine)
LIED: ‘Zeg het voort’
Preek 2 Korintiërs 2:14-16A (tot en met ‘.. geur die leven schenkt’)
LIED Opw 366 Kroon Hem met gouden kroon
Gebed
Lezing wet/navolging: Galaten 5: 16 – 23
LIED GK/Ps 51: 5 Schep in mij God een ..
Collecte
LIED GK 238: 1, 2, 3 Ik bouw op U
Zegen