Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED Opw 695 Verberg mij nu
Intro op het eigene van deze zondag
Gebed
LIED GK/Ps 90: 1 en 6 (= gebed v Mozes, over wijsheid mbt leven&dood)
Bijbellezing: Genesis 35: 1-20 (John)
LIED Opw 617 Een machtig Maker
Kindmoment (Roland)
LIED Hoger dan de blauwe luchten (melodie = LB 283).
Preek Genesis 35:20
LIED GK 244: 1 en 3 Alle mensen moeten sterven
Herdenken + stenen / i h bijz Elly Eisinga = 26 jan ‘23 + Antje vd Ploeg = 18 apr ‘23)
LIED Sela, De mensen die we missen. Mmv Marcant
Gedicht (Marloes)
Gebed
Collecte
LIED Opw 818 Op die dag
Zegen

>> Sing-out / koffie / gebed&gesprek
· Sela: Ik zal er zijn
· God is mijn herder die mij weidt (opwekking 790)
· Wat de toekomst brengen moge (op de wijs van The Rose)