Ds. R.A. Schipper

Votum en Zegen
GK 189: 1 Hoe zal ik Hem bezingen
10 geboden (kort)
GK 189: 4 en 6 Mijn hart vol boos begeren
Gebed + voorbedes
Bijbellezing: Lucas 1:5-25 (Astrid Groen)
Kindmoment (Rosanna)
Projectlied
Meditatie Lucas 1:17
LB 439: 1 en 3 Verwacht de komst des Heren

Viering Avondmaal
* welkom / gasten
Wij vieren het Avondmaal als de maaltijd van onze levende Heer. Met Hem willen wij leven in woord en daad. Als u dat met ons deelt en in uw eigen gemeente het Avondmaal mag vieren, nodigen wij u van harte uit.
* Formulier 5 (GK pg 704)
* Gebed
* GK 175B BEURTZANG M/V: Ik geloof in God de Vader

Tafel:
* Uitnodigen + Opwekking pg 706
* stilte
* viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
* Lezen: 1 Petrus 5:8-11 (wees waakzaam …)
* zingen: GK/Ps 15: 1 en 2 Heer wie mag wonen

Gaande viering
* Opw 737 U nodigt mij aan tafel
* orgelspel
* LB 381: 1 t/m 6 Genadig Heer die …
Dankzegging 2 (pg 707)
Collecte
LB 442: 1 en 2 Op U mijn Heiland
Zegen