Ds. R.A. Schipper

Liturgie
Huwelijk Gert Jan van Klinken en Lenneke Hilvers

 1. Welkom
 2. Sela, Votum en zegen
 3. Gz 160: 1 en 2 ‘Groot is uw trouw’
 4. Gebed
 5. Lezen: Efeziërs 4: 11-16
 6. Opwekking 194 (U maakt ons één)
 7. Lezen 1 Joh 4: 17-19
 8. Preek over 1 Joh 4:19
 9. Psalm 63:2
 10. Huwelijksinzegening
  • Lezen Formulier
  • Zingen: Opwekking 733 (10.000 redenen)
  • Lezen Formulier
  • Beloften uitspreken
  • Lied door familie (tekst zie hieronder)
  • Gebed, bruidspaar knielt
  • Zegen
  • Toezingen Opwekking 710: Zegenlied (verander ‘mij’ in ‘hen’)
  • Trouwbijbel
 11. Collecte
 12. Zingen LvK 193: 1 en 4 (Wat de toekomst brengen moge) MELODIE The Rose
 13. GroetLied door familie

Heer, zij staan hier voor Uw aangezicht,
deze kind’ren van U.
Er is aan elkaar trouw beloofd
en een leven dichtbij U.
Hun ja-woord mocht klinken
hier vooraan in de kerk.
Belofte van trouw voor onderweg,
de weg die u heeft bedacht.

Want U bent hun God en Vader
en hun Gids.
Gaat U mee Heer op hun levensweg.
Leid hen Heer.

Tekst: Heije Hilvers
Muziek: Sela