Leesdienst

 • Kindermoment
 • Gezang 39
 • Votum
 • Opwekking 688 (Genade zo groot)
 • Wetslezing (Exodus 20 vers 1 t/m 17)
 • Psalm 84: 6
 • Gebed met schuldbelijdenis
 • Gezang 156 (Heer, ik kom tot U)
 • Lezen: Efeziërs 2: 1 t/m 10
 • Tekst: Efeziërs 2: 1 t/m 10
 • Het thema van de preek luidt:
  • “Amazing grace”
  • Gezang 170 vers 2 en 3
 • Opwekking 428
 • Dank- en voorbedengebed
 • Collecte
 • Opwekking 642
 • Zegen