Ds. R.A.Schipper

Votum
LIED: LB 405: 1 en 4 Heilig heilig
Wet: tekst ds Luiten (Astrid Groen)
LIED: GK/Ps 32: 1
Gebed + voorbedes
Bijbellezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 en 31-32 (Astrid Groen)
(kinder) LIED: GK 234 Als je bidt zal Hij je geven
Meditatie
LIED: Opw 544 Meer dan rijkdom

Viering Avondmaal
* welkom / gasten
* Formulier 4 (GK pg 702)
* Gebed (GK pg 703)
* Geloofsbelijdenis

– LIED: GK 176: 1 en 2 ‘ k Geloof in God de Vader die uit niets
– lezing: Apost Geloofsbel art 4-7
– LIED: GK 176:5

Tafel:
* Uitnodigen + Opwekkingswoorden pg 700
* stilte
* viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
* Lezen: Jesaja 55: 1-3A
* LIED: bundel E&R 70 O alle dorstigen (2 keer)

Gaande viering
* LIED: GK 182: 1, 2, 3, 4, 5 ,6 Alles in allen
* orgelspel
* LIED: Opw 706 Zie hoe Jezus daar loopt

Dankzegging 2 (pg 707)
Collecte
LIED: GK/Ps 116: 1 en 8
Zegen