Ds. R.A. Schipper

Thema: Bidden

Inloop-liederen (Muziekteam)
• Rend collective > built your kingdom

Welkom
Votum en zegen
Lied: Opw 125 Heer ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed
Gebed (Lies)
Intro op thema + bespreking na dienst
Bijbellezing: Marcus 14:32-42 (Jesse)
Lied: Opw 599 Kom tot de Vader
Kindmoment
Lied: Lees je bijbel, bid elke dag
Preek
Lied: Opw 847 Onze Schuilplaats is God
Wet: lezen Psalm 119: 1-10 (door Britta)
Lied: My lighthouse (in Engels, melodie = Opw 807)
Gebed
Collecte
Lied: Opw 764 Zegekroon
Zegen