Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED GK/Psalm 62: 1, 5, 6 (Geen vertrouwen op geld of geweld, maar op de Heer)
Gebed ‘Onze Vader’
Belijden&bidden
· i.s.m. Marcant: ‘Als wij tot U bidden Vader’
· Lezing Heidelb Catechismus, Zondag 9 en 10
· i.s.m. Marcant: Sela, Laat al zijn werk gezegend zijn
Bijbellezing: Filippenzen 4:10-20
Preek Filippenzen 4:19
LIED GK/Psalm 146: 1 en 4
Gebeden (Arnoud de Koning)
Collecte
LIED Opw 407 O Heer mijn God
Zegen