Ds. R.A. Schipper

1. Moment v stilte
2. Votum en zegen
3. Zingen: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
4. LvK 328: 1, 2, 3
(Here Jezus om uw Woord)
5. Wet (Ex 20 + samenvatting v Jezus Chr)
6. Psalm 119: 39 en 42
7. Gebed
8. Bijbellezing: Psalm 119: 1-8 en 57-64 (Gerda Kroek)
9. Psalm 1: 1, 2, 3
10. Preek over Psalm 119: 1-8
11. Psalm 119: 65
12. Gebed
13. Collecte
14. GK 145: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God)