Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 84: 1
 4. Voorlezing van de Wet
 5. Gezang 154: 1 en 3 (Ach wat moet ik ..) (v 3 = God trekt nr Licht => Joh 8)
 6. Gebed
 7. INTRO:
  • 3 preken over Joh 8.
  • N.a.v. congres in Londen, juni 2015.
  • Moeilijk hoofdstuk: discussie Jezus < > Farizeeën. Als verontwaardigde spelers rond de scheids. Hele diepe, rake dingen worden gezegd.
  • Jezus stelt 3 dingen aan de orde: a. dit ben Ik; b. wie ben jij?; c. ken jij je valkuil?
 8. Bijbellezing: Johannes 8: 12-30
 9. Psalm 36: 3
 10. Kindmoment
 11. Gezang 149 (Zie ik sterren a d hemel) (God roept ons nr zijn licht)
 12. Preek over Joh 8: 12 en 14A
 13. LvK 75: 7, 8, 9 (U kennen uit en tot U leven)

 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Ps 84: 5 en 6
 17. Zegen