Ds. R.A. Schipper | 4 december | 11:00 uur

Afkondigingen
Advent-moment: kaars + tekst + lied ‘Zie de zon’

Votum
GK/Psalm 67:1
Lezing (Wet = Leven in het licht): Efeziërs 5:1-8
LB 1005 Zoekend naar licht, in Beurtzang: v 1 Allen, 2V, 3M, 4V, 5M. Refrein Allen
Gebed + voorbedes
Lezing: Efeziërs 1:17-21 en 5:13-17
Opw 807 God van licht
Meditatie
GK/Ps 27: 1 en 3 God is mijn licht

Viering Avondmaal
* welkom / gasten
* Formulier 4 (pg 702vv)
* Gebed
* Lezing Apost Geloofsbelijdenis
* LB 162: 1, 4, 6 In het begin
Tafel:
* Uitnodigen + Opwekking
* stilte
* viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
* Lezen: Johannes 1: 1-5 en 8:12 (Licht = Christus)
* zingen: Sela Aan uw tafel
Gaande viering
* GK 184: 1, 2, 3 Heer wij komen vol verlangen
* luisterlied: Sela ‘Naar het licht’
* Opw 595 Licht voor de wereld
Dankzegging 2
Collecte
GK 167 Machtig God sterke Rots (stralend licht, morgenster)
Zegen