Ds. R.A. Schipper | 4 september | 10:00 uur

4U: In de hemel + De dag vd Heer + Prijs Adonai

Votum
Zang: Opw 832 Jezus Overwinnaar
Gebed + voorbeden
Zang: Opw 733 10.000 redenen
Bijbellezingen: Efeziërs 1:1 – 12 (John vd H.)
Zang: GK/Ps 98:1 en 3
Kindmoment (Rosanna en Marjolein)
Zang: “Op reis”
Preek Efeziërs 1:3
Zang: Joh de Heer, Tel uw zegeningen
Gebed door 3 gemeenteleden (generatie-gebed: Bart – Roland – Wolter)
Zang: “King of Kings”
Uitleg gemeente-project (Henk vd Zeijden)
Aankondiging collecte: Zending + Kerk
Zegen
Zang: Sela, alle eer aan God