Ds. R.A. Schipper

Psalm 100: 1 en 2
Gezang 91: 1
Lezen: Jesaja 5: 1-7 en 25-30
Psalm 79: 1, 3, 5
Tekst: Jesaja 5:1-7
Psalm 80: 8 , 9, 10
Opwekking 575