Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Opwekking 672 (Heerser over alle dingen)
 4. Gebed
 5. INTRO:
  • 3 preken over Joh 8
  • Moeilijk hoofdstuk: discussie Jezus < > Farizeeën. Bestoken Hem met vragen. Hele diepe, rake dingen wo gezegd
  • Jezus stelt 3 dingen a d orde: a. dit ben Ik (Licht!); b. wie ben jij? (mens = ui, wat zit er in je binnenste?); c. ken jij je valkuil?
  • Vandaag deel 3. Valkuil = dat we eigen eer zoeken ipv eer v God
 6. Bijbellezing: Johannes 8: 48-50
 7. Psalm 145: 1
 8. Preek
 9. Psalm 131: 1, 2, 3 (Psalmdichter: Er is geen trots in mij)
 10. Apostolische Geloofsbelijdenis
 11. Gz 107: 1, 2, 3, 4 (Ere zij aan God de Vader)
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Gz 137: 1 en 2 (‘k Wil U o God mijn dank betalen // God – ons licht – laat ons niet alleen)
 15. ZegenKinderkring: groep 5