Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Gezang 161: 1 en 2 (Heer U bent mijn leven)
 4. Viering HA
  • Formulier IV
  • Gebed
  • Gezang 161: 3 en 4
  • Opwekking
  • Instellingswoorden brood en wijn
  • Moment stilte
  • Opw 706 (zie hoe Jezus lijdt)
  • Dankzegging
 5. Lezing: Deuteronomium 8: 1-10
 6. Psalm 37: 10 en 11
 7. Preek over HC 50
 8. Psalm 81: 1 en 8
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Gezang 166: 1 en 2 (Op bergen en in dalen)
 12. ZegenKinderkring: groep 6