Ds. R.A. Schipper

 1. Nwe LB 249 (All night all day) m.m.v. Marcant
 2. Intro over thema
 3. Votum en zegen
 4. LvK 1: 1, 2, 3, 4 (God heeft het eerste woord)
 5. Gebed
 6. Bijbellezing 1 Petrus 1: 22 – 25
 7. Preek (vs 24-25)
 8. Psalm 103: 5, 6, 7 (v 6 = ‘bloem op het veld’)
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Apostolische geloofsbelijdenis
 12. Gezang 141: 1 en 3 (Dankt, dankt nu allen God)
 13. Zegen