Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Gz 121: 1, 2, 3 (God die was en is en komt)
 4. Wet
  • Efeze 4:1-6
 5. Psalm 56: 4
 6. Gebed
 7. INTRO:
  • Elia: Één v d grote profeten. Samen met Mozes bij Jezus vlak voor sterven
  • Kern zit in naam Elia = ‘Mijn God is Jahwe’. Protest tegen goddeloosheid
  • Vorige keer: t.o. koning Achab droogte voorspeld, want ‘afgoderij in Isr’
  • 1 Kon 18: Bijna 3 jaar verder. Er is knecht van de koning, Obadja. O komt Elia tegen. Elia geeft opdracht aan O: vertel aan koning Achab dat ik er aan kom!
 8. Bijbellezing: 1 Koningen 18: 16-46
 9. Psalm 99: 1en 4
 10. Kindermoment
 11. Lied: (Mijn God is zo groot)
 12. Preek
 13. Opw 407 (Hoe groot zijt Gij)
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Ps 47: 1
 17. ZegenKinderkring: groep 3