Ds. R.A. Schipper | 5 juni | 13:30 uur

Welkom (door Rick)
Votum en zegen: zingen met woorden/melodie v ‘Sela’
LB 885: 1 en 2 Groot is uw trouw
Gebed
Bijbellezing:
– 1 Korintiërs 13:1-7 (door Anneleen)
– 1 Korintiërs 13:8-13 (door Harm Jan)
Opw 630 Op elk moment van mijn leven
Gedicht (Dagmar)
Psalm 100: 1 en 4 (v4 = ‘nageslacht’)
Kindmoment (Femke en Bart)
Opw 575 Jezus alleen. WISSELZANG M/V
Preek over 1 Korintiërs 13:12A NBV21 = Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog.
Opw 812 What a beautiful name
Openbare geloofsbelijdenis
* Formulier / vragen (GK, pg 685)
* witte roos
* geknield: zegen met persoonlijke tekst
* gezamenlijke zegen (formulier, pg 686)
* toezingen: Opwekking 710 (Zegenlied. Nb ‘hen’ ipv ‘ons’
Gebed (Jeroen)
Geloofsbelijdenis
– GK 177: 1 Heer U bent mijn leven
– Lezen: Apost Geloofsbelijdenis (door Alisia)
– GK 177: 4
Aankondiging over feliciteren v catechisanten
Collecte
Opw 488 Heer ik kom tot U
Zegen