Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 62: 1
 4. voorlezing van de wet
 5. GK 156: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
 6. Gebed + voorbedes
 7. Lezing: 1 Koningen 19: 1-18
 8. Psalm 42: 1 en 3
 9. Meditatie 1 Koningen 19: 11-13
 10. Psalm 43: 3 en 4
 11. Viering Avondmaal
  • Welkom / gasten
  • Formulier 2 (pg 37vv)
  • Gebed
  • GK 179 B (Geloofsbelijdenis)
 12. Tafel
  • Uitnodigen + Opwekking
  • Stilte
  • Viering
  • Lezen: 2 Tim 1: 6 – 7 (een geest van kracht ipv moedeloosheid)
  • Zingen: GK 105: 1, 3, 5 (In vuur en vlam)
 13. Gaande viering
  • LvK 358: 1, 2, 3, 4, 5 (Genadig Heer)
  • GK 109: 1, 2, 3, 4 (Halleluja, lof zij..)
 14. Dankzegging

 15. Collecte
 16. Psalm 62: 3
 17. Zegen