Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 100: 1 en 2
 4. Wet: versie 5
 5. Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
 6. Gebed
 7. INTRO op project
 8. Bijbellezing: Efeze 5: 15-33
 9. GK 130: 1 t/m 6 (Toen God de wereld gemaakt had)
 10. Kindermoment

 11. Preek over Ef 5: 31-32
 12. Opw 710 (Zegen mij)
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. GK 164 (Jezus vol liefde)
 16. Zegen


Wet (versie 5) voor kinderen

Aanhef:
Ik ben de Here, jullie God.
Ik heb jullie uit Egypte bevrijd.
Zo zorg Ik altijd voor de mensen die bij Mij horen.

1. En omdat Ik jullie God ben, laat Mij daarom de belangrijkste zijn in je leven.

2. Je mag van Mij geen beeld maken, en ook niet iets anders bedenken en dat aanbidden. Want Ik ben de Here, jullie God. En Ik wil dat je Mij dient zoals Ik dat zelf in de bijbel heb gezegd.

3. Gebruik mijn Naam niet zomaar. Zeg niet zomaar ‘God’. Vloek niet.
Maak Mijn Naam niet te schande door wat je zegt of wat je doet. Ik zal straffen wie dat toch doet.

4. Zes dagen werken is genoeg. Neem één dag per week rust en maak er een feest van voor Mij, de Here, jullie God. Op de zevende dag heb Ik ook gerust, toen Ik de wereld heb geschapen.

5. Heb eerbied voor je vader en je moeder. Dan zal het goed met je gaan.

6. Ik, de Here, heb het leven gegeven. Geen mens mag dat wegnemen.

7. Mannen en vrouwen, blijf elkaar trouw. Doe wat je beloofd hebt, zodat de liefde kan groeien.

8. Je mag niet stelen.

9. Vertel geen kwade verhalen die een ander verdriet kunnen doen, en lieg niet.

10. Wees tevreden met wat je hebt en wees niet jaloers op een ander.Kinderkring: groep 2